Przekłady

Podając sięa za mądrych, stali się głupimib.

Odnośniki:

Słowniki:

a <5335> zapewniać, hołdować, twierdzić, potwierdzać, poddawać;
b <3471> uczynić głupotą, być bezużyteczny;