Przekłady
Przekład dosłowny:

Zamienilia chwałęb nieśmiertelnegoc Boga na upodobanied obrazue zniszczalnegof człowieka oraz ptaków, czworonogów i płazówg.

Przekład literacki:

Zamienilia chwałęb nieśmiertelnegoc Boga na upodobanied obrazue śmiertelnegof człowieka oraz ptaków, czworonogów i płazówg.

Odnośniki:

Słowniki:

a <236> zmieniać, zamieniać, odmieniać;
b <1391> chwała, sława, honor, splendor;
c <862> niezniszczalny, nie możliwy do zniszczenia;
d <3667> podobieństwo, podobna forma, upodobaniu;
e <1504> obraz, podobieństwo, wizerunek;
f <5349> zniszczalny, nietrwały;
g <2062> pełzający, płaz, gad;