Przekłady
Przekład dosłowny:

(Oni), którzy zamienili1a prawdęb Bożą na kłamstwoc i czcilid, i służylie stworzeniuf zamiast Stwórcyg, który jest błogosławionyh na wiekii. Amenj.

Przekład literacki:

Oni, którzy zamienili1a prawdęb Bożą na kłamstwoc i czcilid, i służylie stworzeniuf zamiast Stwórcyg, który jest błogosławionyh na wiekii. Amenj.

Komentarz:

1 lub zmienili;

Odnośniki:

Słowniki:

a <3337> zmieniać, przekształcać, wymieniać;
b <225> prawda, rzeczywistość;
c <5579> kłamstwo, fałsz;
d <4573> czcić, uwielbiać, oddawać cześć;
e <3000> służyć, sprawować kult;
f <2937> stworzenie, ustanowienie, istota, instytucja;
g <2936> tworzyć, kształtować;
h <2128> błogosławiony, wysławiony, godne pochwały;
i <165> wiek, cykl czasu;
j <281> Amen; Hebr. "אָמֵן" (amen) - zaprawdę, naprawdę;