Przekłady
Przekład dosłowny:

Oni, choć poznalib przepisa Boga, że ci, którzy te rzeczy czyniąc, godnid są śmierci, nie tylko je czyniąe, ale także pochwalająf tak czyniącyche.

Przekład literacki:

Oni, choć poznalib słuszny wyroka Boga, że ci, którzy te rzeczy czyniąc, godnid są śmierci, nie tylko je czyniąe, ale także pochwalająf tak czyniącyche.

Słowniki:

a <1345> przepis, rozporządzenie, wyrok, czyn sprawiedliwy;
b <1921> poznawać, uznawać, dostrzegać, rozpoznawać;
c <4238> czynić, dokonywać;
d <514> godny, zasługujący, słuszny;
e <4160> czynić, działać;
f <4909> zgadzać się, być jednego umysłu;