Przekłady
Przekład dosłowny:

Przez (Niego) to otrzymaliśmya łaskęb i posłannictwoc ku (przyprowadzaniu do) posłuszeństwa wiaryd1 dla Jego imieniaf - wśród wszystkich narodówe,

Przekład literacki:

Przez Niego to otrzymaliśmya łaskęb i posłannictwoc, aby wszystkie narodye przyprowadzić do posłuszeństwa wiaryd1 dla Jego imieniaf,

Komentarz:

1 lub w posłuszeństwie wiary;

Słowniki:

a <2983> przyjmować, odebierać, brać;
b <5485> niezasłużona korzyść, dar;
c <651> posłannictwo, wysłannictwo, delegatura, apostolstwo;
d <4102> wiara, wierność, zaufanie, poręka;
e <1484> naródpoganinpokolenieród;
f <3686> imię, nazwa, charakter, reptuacja, sława;