Przekłady

Bracia! Pragnieniem mojego serca i modlitwą do Boga za Izraelem jest (ich) zbawienie.