Przekłady

Bracia! Pragnieniem mojego serca i modlitwą 1 do Boga za Izraelema jest2 (ich) zbawienieb.

Komentarz:

1 w N/A nie występuje rodzajnik "η" [hē] - (ta);
2 w TR i BT występuje lekcja "του ισραηλ εστιν" [tou israēl estin] - Izraelem jest; w N/A "αυτων" [autōn] - nimi;

Słowniki:

a Izrael; Hebr. "יִשְׂרָאֵל" [Jisrael] - Ten, który walczył z Bogiem; Państwo i naród pochodzące od Jakuba, wnuka Abrahama;
b wyzwolenie, zbawienie;