Przekłady

Ale co mówi? Blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu — to znaczy, słowo wiary, które głosimy.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie V Księgi Mojżeszowej 30:14: Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił.; Księgi Izajasza 51:16: I włożyłem moje słowa w twoje usta i ukryłem cię w cieniu mojej ręki, aby rozciągnąć niebiosa i założyć ziemię, i powiedzieć do Syjonu: Ty jesteś moim ludem!; Księgi Izajasza 59:21: Co do mnie zaś, to moje przymierze z nim, jest takie, mówi Pan: Mój duch, który spoczywa na tobie, i moje słowo, które włożyłem w twoje usta, nie zejdą z ust twojego potomstwa ani z ust twoich wnuków - mówi Pan - odtąd aż na wieki. (Biblia Warszawska);