Przekłady

Mówię zatem: Czy Bóg odtrącił swój lud? W żadnym razie. Przecież i ja jestem Izraelitąa, z nasienia Abrahamab, z plemienia Beniaminac.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Samuela 12:22: Nie porzuci bowiem Pan swego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić was swoim ludem;
Psalmu 94:14: Bo nie odrzuci Pan ludu swego, A dziedzictwa swego nie opuści; Księgi Jeremiasza 31:37: Tak mówi Pan: Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i Ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili - mówi Pan (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a Izraelita; hebr. "יִשְׂרָאֵל" [Jizrael] - ten, który walczył z Bogiem; Mieszkaniec Izraela;
b Abraham (pierwotnie Abram) żył ok. 1800-1600 r. p.n.e.; Hebr. "אַבְרָהָם" [Abraham] - Ojciec wielu narodów, Ojciec wywyższył, Ojciec mnóstwa; Był ojcem narodu izraelskiego, jak również innych narodów, w tym Arabów; Za sprawą Bożego powołania przywędrował z Mezopotamii do ziemi kanaanejskiej;
c Benjamin; Hebr. "בִּנְיָמִן" [Beniamin] - syn prawicy, syn południa;