Przekłady

Zachęcama was więc, bracia, przez miłosierdzie1 Boga, abyście oddali2 swoje ciała - jako ofiarę żywą, świętą i podobającą się Bogu - na waszą rozumną3 służbę.4

Komentarz:

1 lub litość; dosł. okazy miłosierdzia, okazy litości;
2 lub stawili;
3 lub związaną ze słowem;
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do III Księgi Mojżeszowej 6:8, 11 i 14: I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: (...) Następnie zdejmie swoje szaty, a wdzieje szaty inne i wyniesie popiół poza obóz na miejsce czyste (...) Ogień będzie stale płonął na ołtarzu i nie wygaśnie. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a wzywać, prosić, zachęcać, napominać;