Przekłady

czy gdy ktoś zachęcaa — w zachęcaniu1. Kto rozdaje — ze szczerością; kto przewodzi — z zapałem2; kto okazuje miłosierdzie — z radością.

Komentarz:

1 lub napominaniu;
2 lub gorliwością;

Słowniki:

a wzywać, prosić, zachęcać, napominać;