Przekłady

Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy, jak tylko od Boga, zaś te władze, które są, przez Boga zostały ustanowione.