Przekłady
Przekład dosłowny:

Każda duszaa niech podporządkowuje się władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy, jak tylko od1 Boga, zaś te władze2, które są, przez Boga3 są ustanowione.4

Przekład literacki:

Każdya niech podporządkowuje się władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy, jak tylko od1 Boga, zaś te władze2, które są, przez Boga3 są ustanowione.4

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "απο" [apo] - od, z - strong 575; w BT i N/A "υπο" [hypo] - przez - strong 5259;
2 w N/A nie występuje słowo "εξουσιαι" [eksousiai] - władze;
3 w N/A nie występuje rodzajnik "του" [tou];
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do Przypowieści Salomona 8:15: Dzięki mnie królują królowie i władcy wydają sprawiedliwe prawa. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a dusza, życie;