Przekłady

Cokolwiek bowiem uprzednio napisanoa, napisano wcześniej1a dla naszego pouczeniab, abyśmy przez wytrwałośćc i 2 pociechę3f z Pisme mielig nadziejęf.

Komentarz:

3 lub zachętę;

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "προεγραφη" [proegrafē] - zostało wcześniej napisane - strong 4270; w N/A "εγραφη" [egrafē] - zostało napisane - strong 1125;
2 w BT i N/A nie występuje słowo "δια" [dia] - przez;

Słowniki:

a <4270> być wcześniej zapisanym, być przedem zapisanym;
b <1319> nauka, nauczanie, instrukcja;
c <5281> wytrwałość, niezłomność;
d <3874> wezwanie, błaganie, zachęta, pociecha;
e <1124> pismo, manuskrypt;
f <1680> nadzieja, oczekiwanie;
g <2192> mieć, posiadać;