Przekłady

Polecam wam zaś Febę, naszą siostrę, która jest diakonisą zboru w Kenchreach,