Przekłady
Przekład dosłowny:

Polecam wam zaś Febę, naszą siostrę, która jest 1 służebnicą zgromadzenia w Kenchreach,

Przekład literacki:

Polecam wam zaś Febę, naszą siostrę, która jest 1 diakonisą kościoła w Kenchreach,

Komentarz:

1 w N/A 28 w wariancie występuje słowo "και" [kai] - i; Słowo nie występuje w TR i BT;

Słowniki:

a Feba; prawd. jasna, światło;
b zgromadzenie, zbór, zebranie, (społeczność) zwołanych; (społeczność) wywołanych;
c Kenchry; Kenchry leżały przy wąskim przesmyku nad Zatoką Sarońską, ok. 11 km na wschód od Koryntu, z którym łączył je łańcuch fortyfikacji. Były portem Koryntu obsługującym statki płynące na wschód, a Lechajon, portem leżącym po przeciwnej stronie przesmyku; Kenchry łączyły Korynt z Italią i terenami położonymi na zachód od Grecji;