Przekłady
Przekład dosłowny:

Bo gdy poganiea nie mającc prawab, z naturyd czynią1e to, co Prawob (nakazuje), oni — nie mającc prawab — sami dla siebie są prawemb.

Przekład literacki:

Bo gdy nie-Żydzia nie mającc ustalonych zasadb, z naturyd czynią1e to, co Prawo Mojżeszoweb nakazuje, oni — nie mającc ichb — stosują jeb sami z siebie.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ποιη" [poiē] - czyniłby; w N/A "ποιωσιν" [poiōsin] - czyniłyby;

Słowniki:

a <1484> naródpoganinpokolenieród;
b <3551> prawo, norma;
c <2192> mieć, posiadać;
d <5449> natura, rodzaj, wrodzona natura;
e <4160> czynić, działać;