Przekłady
Przekład dosłowny:

Ukazująa dziełob Prawac zapisanegod w ich sercache: świadczące wespółf im sumienieg i myślih wzajemnie się oskarżającei lub biorące w obronęj

Przekład literacki:

Ukazująa dziełob Prawa Mojżeszowegoc zapisanegod w ich sercache: świadczącef im sumienieg i myślih wzajemnie się oskarżającei lub biorące w obronęj

Słowniki:

a <1731> ukazać, wykazać, okazać, pokazać;
b <2041> czyn, dzieło, działanie;
c <3551> prawo, norma;
d <1123> napisany, wypisany, zapisany;
e <2588> serce, życie wewnętrzne;
f <4828> świadczyć razem z, dowodzić razem z;
g <4893> sumienie, świadomość;
h <3053> rozumowanie, myślenie, spekulacje, ludzkie kalkulacje, wyliczenie, zamiary;
i <2723> oskarżać, opłacać, ścigać;
j <626> bronić się, brać w obronę, odpowiadać w obronie;