Przekłady
Przekład dosłowny:

Wiemya zaś, że wyrokb Boga, zgodnie z prawdąc, (ciąży) na takich, którzy tego rodzaju rzeczy czyniąd.

Przekład literacki:

Wiemya zaś, że wyrokb Boga słuszniec ciąży na takich, którzy to czyniąd.

Słowniki:

a <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
b <2917> wyrok, sąd, proces;
c <225> prawda, rzeczywistość;
d <4238> czynić, dokonywać;