Przekłady
Przekład dosłowny:

wychowawcąa niemądrychb, nauczycielemc niemowlątd, mającyme w Prawiei formułęf wiedzyg i prawdyh

Przekład literacki:

wychowawcąa niemądrychb, nauczycielemc niemowlątd, mającyme w Prawie Mojżeszowymi formułęf wiedzyg i prawdyh

Słowniki:

a <3810> wychowawca, osoba dyscyplinująca, osoba karcąca, osoba karająca;
b <878> bezsensowne, głupie, nieuprzejme;
c <1320> nauczyciel, pedagog;
d <3516> niemowlę, dziecko, ktoś niewykształceny, ktoś nieuczony;
e <2192> mieć, posiadać;
f <3446> forma, ukształtowanie, zarys, pozór;
g <1108> poznanie, wiedza, nauka, mądrość;
h <225> prawda, rzeczywistość;
i <3551> prawo, norma;