Przekłady
Przekład dosłowny:

(ty) więc, który pouczasza drugiegob, siebie samego nie uczysza? Który głosiszc, by nie kraśćd, kradnieszd?

Przekład literacki:

ty więc, który pouczasza drugiegob, siebie samego nie uczysza? Który głosiszc, by nie kraśćd, kradnieszd?

Odnośniki:

Słowniki:

a <1321> nauczać, wyjaśniać, wykazywać;
b <2087> inny, różny, towarzyszący;
c <2784> głosić, ogłaszać, podawać do wiadomości, obwieszczać, oznajmiać, być heroldem;
d <2813> kraść, wykradać;