Przekłady
Przekład dosłowny:

Który chlubisz sięb prawema, przez przekraczaniec Prawaa znieważaszd Boga?

Przekład literacki:

Który chlubisz sięb ustalonymi zasadamia, przez przekraczaniec Prawa Mojżeszowegoa znieważaszd Boga?

Słowniki:

a <3551> prawo, norma;
b <2744> chwalić się, chlubić się, chełpić się;
c <3847> przestępstwo, przekroczenie, grzech, odchylenie;
d <818> znieważać, nie okazywać szacunku, hańbić;