Przekłady
Przekład dosłowny:

Ten też, kto z naturyb nieobrzezany, a wypełniad Prawoc, będzie sądziła ciebie, który — przy literzee i obrzezaniuf — jesteś przestępcąg prawac.

Przekład literacki:

Ten też, kto z naturyb nieobrzezany, a wypełniad Prawo Mojżeszowec, będzie sądziła ciebie, który — przy literzee i obrzezaniuf — jesteś przestępcąg i nie trzymasz się ustalonych zasadc.

Słowniki:

a <2919> sądzić, rozsądzać potępić;
b <5449> natura, rodzaj, wrodzona natura;
c <3551> prawo, norma;
d <5055> kończyć, dokonywać, placić cło;
e <1121> pismo, list, litera;
f <4061> obrzezanie, nacięcie dookoła, obcięty brzeg;
g <3848> przestępca, naruszający coś, przekraczający coś;