Przekłady

Albo czy lekceważysze bogactwoa Jego dobrocib, powściągliwościc i cierpliwościd, nieświadomyf, że dobroćg Boga prowadzii cię do odczuwania żaluh?

Słowniki:

a <4149> bogactwo, skarb, majątek;
b <5544> zgodność, uprzejmość, dobroć;
c <463> wyrozumiałość, cierpliwość;
d <3115> cierpliwość, wyrozumiałośćl
e <2706> lekceważyć, gardzić, pogardzać;
f <50> nie rozumieć, nie być świadomym, nie rozeznawać się, nieznani;
g <5543> łagodny, dobrotliwy, przydatny, przyjemny, miły;
h <3341> zmiana myślenia, żałowanie, żal, opamiętanie się, pokutowanie;
i <71> prowadzić, przywodzić, iść na czele, dowodzić;