Przekłady

tym, którzy w trwaniua w dobrymc uczynkub szukająg sławye i czcie, i nieskazitelnościf - życie wieczneh,

Słowniki:

a <5281> wytrwałość, niezłomność;
b <2041> czyn, dzieło, działanie;
c <18> wewnętrznie dobry, dobry z natury, mający dobry charakter;
d <1391> chwała, sława, honor, splendor;
e <5092> wartość, szacunek, zaszczyt, honor;
f <861> niezniszczalność, nieśmiertelność, nieskazitelność;
g <2212> szukać, pragnąć;
h <166> wieczny, nieskończony;