Przekłady
Przekład dosłowny:

Cóż więc powiemy, co znalazł Abrahama, nasz ojciec1 według ciała?2

Przekład literacki:

Cóż więc powiemy, co osiągnął Abrahama, nasz ojciec1 według ciała?2

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "αβρααμ τον πατερα ημων ευρηκεναι" [abraam ton patera hēmōn eurēkenai] - Abraham ojciec nasz znaleźć; w N/A "ευρηκεναι αβρααμ τον προπατορα ημων" [eurēkenai abraam ton propatora hēmōn] - znaleźć Abraham praojciec nasz;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 51:2: Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, waszą rodzicielkę, gdyż jego jednego powołałem, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a Abraham (pierwotnie Abram) żył ok. 1800-1600 r. p.n.e.; Hebr. "אַבְרָהָם" [Abraham] - Ojciec wielu narodów, Ojciec wywyższył, Ojciec mnóstwa; Był ojcem narodu izraelskiego, jak również innych narodów, w tym Arabów; Za sprawą Bożego powołania przywędrował z Mezopotamii do ziemi kanaanejskiej;