Przekłady

Cóż więc - powiemy – Abraham, nasz ojciec, odkrył jeśli chodzi o ciało?