Przekłady

Cóż więc - powiemy – Abraham, nasz ojciec, odkrył1 jeśli chodzi o ciało?

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "αβρααμ τον πατερα ημων ευρηκεναι" [abraam ton patera hēmōn eurēkenai] - Abraham ojciec nasz znaleźć; w N/A "ευρηκεναι αβρααμ τον προπατορα ημων" [eurēkenai abraam ton propatora hēmōn] - znaleźć Abraham praojciec nasz;