Przekłady
Przekład dosłowny:

gdyż Prawoa sprawiac gniewb; gdzie bowiem1 nie ma prawaa, nie ma i przestępstwad.

Przekład literacki:

gdyż Prawo Mojżeszowea pociągac za sobą gniewb; gdzie bowiem1 nie ma ustalonych zasada, nie ma i przestępstwad.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "γαρ" [gar] - bowiem - strong 1063; w N/A "δε" [de] - zaś - strong 1161;

Słowniki:

a <3551> prawo, norma;
b <3709> gniew, zapalczywość, pasja;
c <2716> sprawiać, produkować, osiągać;
d <3847> przestępstwo, przekroczenie, grzech, odchylenie;