Przekłady

Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem1 przez śmierć Jego Syna, o ile bardziej - pojednani - zostaniemy uratowania przez Jego życie2.

Komentarz:

1 lub Bogu;
2 lub w Jego życiu;

Słowniki:

a zbawić, uratować, zachować przy życiu, ocalić od śmierci, wybawić;