Przekłady
Przekład dosłowny:

Bo jak przez nieposłuszeństwoa jednego człowieka wielu stało się grzesznikamib, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu stanie sięc sprawiedliwymid.

Przekład literacki:

Bo jak przez nieposłuszeństwoa jednego człowieka wielu stało się grzesznikamib, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu zostaniec usprawiedliwionymid.

Odnośniki:

Słowniki:

a <3876> nieposłuszeństwo, krnąbrność;
b <268> grzesznik, błądzący, mylący się, winny, występny;
c <2525> ustanawiać, ustalać, prowadzić;
d <1342> sprawiedliwy, bezstronny, postępujący właściwie;