Przekłady

Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostawać w grzechu, aby łaska była obfitsza?