Przekłady

Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostawać1 w grzechu2, aby łaska3 była obfitsza?

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "επιμενουμεν" [epimenoumen] - pozostaniemy; w BT "επιμενομεν" [epimenomen] - pozostajemy; w N/A "επιμενωμεν" [epimenōmen] - pozostawalibyśmy
2 lub grzechowi;
3 lub wdzięczność;