Przekłady

Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie się jako niewolnicya w posłuszeństwo, jesteście niewolnikamia tego, komu się podporządkowujecie: czy to (niewolnikami) grzechu, i to prowadzi do śmierci, czy też posłuszeństwa — prowadzącego do sprawiedliwości?

Słowniki:

a <1401> niewolnik, sługa;