Przekłady
Przekład dosłowny:

Czyż nie wieciea, że jeśli stawiacieb się jako niewolnicyc w posłuszeństwie, jesteście niewolnikamic tego, komu się podporządkowujecied, czy to grzechowie ku śmierci, czy też posłuszeństwa — ku sprawiedliwościf?

Przekład literacki:

Czyż nie wieciea, że jeśli oddajecieb się jako niewolnicyc w posłuszeństwo, jesteście niewolnikamic tego, komu się podporządkowujecied, czy to niewolnikami grzechue, i to prowadzi do śmierci, czy też posłuszeństwa — prowadzącego do sprawiedliwościf?

Słowniki:

a <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
b <3936> stawiać przy, sprowadzać;
c <1401> niewolnik, sługa;
d <5219> przestrzegać, okazać posłuszeństwo;
e <266> grzech, błąd, przeiwinienie, wina;
f <1343> sprawiedliwość, słuszność, usprawiedliwienie;