Przekłady

Czyż nie wiecie, bracia — mówię przecież do tych, którzy znają Prawo — że Prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje?