Przekłady
Przekład dosłowny:

Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Pomazańcua Jezusieb, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha1.

Przekład literacki:

Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusiea Jezusieb, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha1.

Komentarz:

1 w N/A nie występuje lekcja "μη κατα σαρκα περιπατουσιν αλλα κατα πνευμα" [mē kata sarka peripatousin alla kata pneuma] - nie według ciała chodzących, ale według Ducha;

Słowniki:

a PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
b Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;