Przekłady
Przekład dosłowny:

Bo prawo Ducha życia w Pomazańcua Jezusieb uwolniło mnie1 od prawa grzechu i śmierci.

Przekład literacki:

Bo prawo Ducha życia w Chrystusiea Jezusieb uwolniło mnie1 od prawa grzechu i śmierci.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "με" [me] - mnie - strong 3165; w N/A "σε" [se] - cię - strong 4571;

Słowniki:

a PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
b Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;