Przekłady
Przekład dosłowny:

Bo prawoa Duchab życia w Pomazańcuc Jezusied uwolniłoe mnie1 od prawaa grzechuf i śmierci.

Przekład literacki:

Bo Duchb, który kieruje ku życiub w Chrystusiec Jezusied uwolniłe mnie1 od tego, co kieruje kua grzechowif i śmierci.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "με" [me] - mnie - strong 3165; w N/A "σε" [se] - cię - strong 4571;

Słowniki:

a <3551> prawo, norma;
b <4151> duchwiatr;
c <5547> PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
d <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
e <1659> uwalniać, wyzwalać, wyswabadzać;
f <266> grzech, błąd, przeiwinienie, wina;