Przekłady

że i samo stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia (i wprowadzone) w chwalebną wolność dzieci Boga.