Przekłady
Przekład dosłowny:

Ten zaś, który bada1a sercab, wiec, jaki jest zamysłd Duchae, gdyż zgodnie (z myślą) Bożą wstawia sięf za świętymig.

Przekład literacki:

Ten zaś, który bada1a sercab, wiec, jaki jest zamysłd Duchae, gdyż zgodnie z myślą Bożą wstawia sięf za świętymig.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ερευνων" [ereunōn]; w N/A "εραυνων" [eraunōn];

Odnośniki:

Słowniki:

a <2045> badać, dociekać, pilnie szukać;
b <2588> serce, życie wewnętrzne;
c <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
d <5427> zamysł, myśl, cel;
e <4151> duchwiatr;
f <1793> wstawiać się, zwracać się do kogoś, wstawiać się za kimś, prosić za kimś, prosić usilnie o coś;
g <40> święty, poświęcony, oddzielony;