Przekłady
Przekład dosłowny:

Wiemya zaś, że wszystko współdziałac ku dobremud z tymi, którzy miłująb Boga, to jest tych, którzy - według wcześniejszego postanowieniae - są powołanif.

Przekład literacki:

Wiemya też, że wszystko współdziałac ku dobremud z tymi, którzy miłująb Boga, to jest tych, którzy - według wcześniejszego postanowieniae - są powołanif.

Słowniki:

a <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
b <25> kochać, miłować;
c <4903> współdziałać, współpracować;
d <18> wewnętrznie dobry, dobry z natury, mający dobry charakter;
e <4286> wcześniejsze ustawienie, wcześniejsze postanowienie, przeznaczonie, przedłożenie;
f <2822> powołany, wezwany;