Przekłady

A których przeznaczyła, tych też powołałb, a których powołałb, tych też usprawiedliwiłc, a których usprawiedliwiłc, tych też uwielbiłd.

Słowniki:

a <4309> przeznaczać, predestynować;
b <2564> wzywać, powoływać, nazywać, zapraszać;
c <1344> uznawać za sprawiedliwego, usprawiedliwiać, czynić sprawiedliwym;
d <1392> chwalić, wielbić, gloryfikować;