Przekłady
Przekład dosłowny:

On, który nawet własnegoa Synab nie oszczędziłc, ale Go za nas wszystkich wydałd, jakżeby nie okazałe pełnej łaskie wraz z Nim?

Przekład literacki:

On, który nawet własnegoa Synab nie oszczędziłc, ale Go za nas wszystkich wydałd, jakżeby nie miałe wraz z Nim dać nam w darzee wszystkiego?

Słowniki:

a <2398> własny, osobisty, posiadany;
b <5207> syn, potomek;
c <5339> oszczędzać, tracić, powstrzymywać;
d <3860> przekazywać, dostarczać, wydawać;
e <5483> okazać łaskę, darować;