Przekłady
Przekład dosłowny:

Któż nas odłączya od miłościb Pomazańcac? Czy utrapienied, czy uciske, czy prześladowanief, czy głódg, czy nagość, czy niebezpieczeństwoh, czy miecz?

Przekład literacki:

Któż nas odłączya od miłościb Chrystusowejc? Czy utrapienied, czy uciske, czy prześladowanief, czy głódg, czy nagość, czy niebezpieczeństwoh, czy miecz?

Słowniki:

a <5563> oddzielać, oddalać, odchodzić;
b <26> miłość, kochanie;
c <5547> PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
d <2347> ucisk, utrapienie, prześladowania, cierpienia, niepokój;
e <4730> wąska przestrzeń, wielkie cierpienie, udręka;
f <1375> prześladowanie, ściganie;
g <3042> głód, brak żywności;
h <2794> niebezpieczeństwo, ryzyko;