Przekłady

Ale w tym wszystkim odnosimy pełne zwycięstwoa przez Tego, który nas umiłowałb.

Słowniki:

a <5245> ponad miarę zwyciężać, przewyższać zwycięstwo;
b <25> kochać, miłować;