Przekłady
Przekład dosłowny:

Nauka Pana [przekazana] poganom przez dwunastu wysłanników*. Są dwie drogi, jedna ku życiu i jedna ku śmierci. Różnica zaś między tymi dwiema drogami jest wielka**.

Przekład literacki:

Nauka Pana przekazana wierzącym pochodzącym z wszystkim narodów przez dwunastu apostołów*. Są dwie drogi, jedna ku życiu i jedna ku śmierci**. Różnica zaś między tymi dwiema drogami jest wielka**.

Komentarz:

* Por. Dz. 2:42; Mt. 28:19.
** Por. 5Moj. 30:15 i 30:19; Jr. 21,8; Mt. 7:13.