Przekłady

Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa powołany z woli Bożej, oraz Sostenes, brat,