Przekłady

Nie chcę zaś1, abyście byli nieświadomi, bracia, że nasi ojcowie wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze.2

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "δε" [de] - zaś - strong 1161; w N/A "γαρ" [gar] - bowiem - strong 1063;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 13:21-22: A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. (22) Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień ani słup ognia w nocy; II Księgi Mojżeszowej 14:22 i 29: A synowie izraelscy szli środkiem morza po suchym gruncie, wody zaś były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie (...) Synowie izraelscy zaś przeszli po suchym gruncie środkiem morza, a wody były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie; IV Księgi Mojżeszowej 9:18: Synowie izraelscy wyruszali na rozkaz Pana i na rozkaz Pana stawali obozem, i przez cały czas, gdy obłok pozostawał nad przybytkiem, również i oni stali obozem; V Księgi Mojżeszowej 1:33: Który szedł przed wami po tej drodze, aby wyszukać wam miejsce na obóz, w nocy w ogniu, aby wskazać wam drogę, którą iść macie, a za dnia w obłoku; Psalmu 78:14: Prowadził ich za dnia w obłoku, A całą noc w blasku ognia; Psalmu 105:39: Rozpostarł obłok jak zasłonę I ogień, by rozświetlał noc. (Biblia Warszawska);