Przekłady
Przekład dosłowny:

Miłośća nigdy nie ustaje1b. Czy to zaś proroctwac — (te) zostaną uznane za bezużyteczned; czy to językie — ustanąf; czy wiedzag — zostanie uznana za bezużytecznąd.

Przekład literacki:

Miłośća nigdy nie zawodzi1b. Czy to zaś proroctwac — te stracą na znaczeniud; czy to językie — ustanąf; czy wiedzag — straci na znaczeniud.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "εκπιπτει" [ekpiptei] - odpada, wypada - strong 1601; w N/A "πιπτει" [piptei] - upada - strong 4098;

Słowniki:

a <26> miłość, kochanie;
b <1601> opadać, wypadać;
c <4394> prorokowanie, proroctwo, wieszczenie;
d <2673> uznawać za bezużytecznego, unieważniać, tracić na znaczeniu;
e <1100> język, naród;
f <3973> powstrzymywać, zaprzestać;
g <1108> poznanie, wiedza, nauka, mądrość;