Przekłady

Bóg zaś daje mu1 ciało, jakie zechciał, a każdemu z nasion jemu właściwe2 ciało.3

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "αυτω διδωσιν" [autō didōsin] - mu daje; w N/A "διδωσιν αυτω" [didōsin autō] - daje mu;
2 w N/A nie występuje rodzajnik "το" [to];
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 1:11: Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi! I tak się stało. (Biblia Warszawska);