Przekłady
Przekład dosłowny:

To zaś mówięa, braciab, że ciałoc i krew Królestwa Bożego odziedziczyćd nie mogą1e - ani zniszczalnośćf nie odziedziczyd niezniszczalnościg.

Przekład literacki:

To zaś mówięa, braciab, że ciałoc i krew Królestwa Bożego odziedziczyćd nie mogą1e - ani to, co zniszczalnef nie odziedziczyd tego, co niezniszczalneg.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "δυνανται" [dynantai] - mogą; w N/A "δυναται" [dynatai] - może;

Słowniki:

a <5346> mówić, deklarować, rzec;
b <80> brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";
c <4561> ciało; zarówno ciało fizyczne, jak i emocjonalne;
d <2816> dziedziczyć, dostawać w udziale, otrzymywać;
e <1410> móc, być w stanie, być możliwym;
f <5356> zniszczenie, rozpad;
g <861> niezniszczalność, nieśmiertelność, nieskazitelność;