Przekłady

Gdy zaś to, co zniszczalnea, przywdziejeb niezniszczalnośćc, a to, co śmiertelned, przyoblecze sięb w nieśmiertelnośćc, wtedy ziści się słowoe, które jest napisane: [Pochłonięta zostałaf śmierć w zwycięstwie!]

Odnośniki:

Słowniki:

a <5349> zniszczalny, nietrwały;
b <1746> ubierać, założyć, odziać;
c <861> niezniszczalność, nieśmiertelność, nieskazitelność;
d <2349> śmiertelne, umieralne, podlegające śmierci;
e <3056> słowo, mowa, sprawa;
f <2666> pochłonąć, pożerać, niszczyć;