Przekłady
Przekład dosłowny:

[Gdzie jest, o śmierci, twoje żądło? Gdzie jest, Hadesiea, twoje zwycięstwo1?]2

Przekład literacki:

[Gdzie jest, o śmierci, twoje żądło? Gdzie jest, kraino umarłycha, twoje zwycięstwo1?]2

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "κεντρον που σου αδη το νικος" [kentron pou sou hadē to nikos] - żądło, gdzie twoje, kraino umarłych, zwycięstwo; w N/A "νικος που σου θανατε το κεντρον" [nikos pou sou thanate to kentron] - zwycięstwo, gdzie twoje, o śmierci, żądło;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Ozeasza 13:14: Mamże ich wyzwolić z krainy umarłych, od śmierci ich wykupić? O, śmierci, gdzież są twoje plagi, o, piekło, gdzież jest twoja zaraza? Moje oczy nie znają litości. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <86> Hades, piekło, kraina umarłych;