Przekłady
Przekład dosłowny:

A co do składki1a na rzecz świętychb, zróbcief i wy tak, jak poleciłemc zgromadzeniomd Galacjie.

Przekład literacki:

A co do składki1a na rzecz świętychb, zróbcief i wy tak, jak poleciłemc kościołomd Galacjie.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "λογιας" [logias]; w N/A "λογειας" [logeias];

Słowniki:

a <3048> zbieranie, gromadzenie, składka;
b <40> święty, poświęcony, oddzielony;
c <1299> zarządzać, rozporządzać, rozkazywać;
d <1577> zgromadzenie, zbór, zebranie, (społeczność) zwołanych; (społeczność) wywołanych;
e <1053> Galacja; kraina w centralnej Azji Mniejszej, położona wokół dzisiejszej Ankary, nazwana tak przez Rzymian od nazwy Galatów, przybyłego w ten rejon w III w. p.n.e. odłamu celtyckiej armii Brennusa.Ostatnim królem Gatatów był Amyntas, który zmarł w r. 25 p.n.e. jako marionetkowy władca zależny od Rzymu, i to za jego panowania Galacja została powiększona i przyłączono do niej część Likaonii, Pizydii, Paflagonii, Pontu i Frygii. W 64 r. p.n.e. Galacja została przyłączona do Rzymu; Paweł wraz z Barnabą prwadzili pracę misyjną i założyli kościoły w  Antiochii Pizydyjskiej, Ikonium, Listra i Derbe - miastach, które nie były pierwotnymi częściami Galacji, ale stanowiły część rzymskie;
f <4160> czynić, działać;