Przekłady
Przekład dosłowny:

Proszęa was natomiast, braciab: wieciec, że dom Stefanasad jest pierwszym owoceme Achaif, a jego (domownicy) podjęli sięi posługiwaniag świętymh;

Przekład literacki:

Proszęa was natomiast, braciab: wieciec, że dom Stefanasad jest pierwszym owoceme Achaif, a jego domownicy podjęli sięi posługiwaniag świętymh;

Słowniki:

a <3870> wzywać, prosić, zachęcać, napominać;
b <80> brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";
c <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
d <4734> Stefan - ukoronowany;
e <536> pierwocina, pierwszy owoc;
f <882> Achaja; grecka kraiana historyczna; w północnej części Peloponezu;
g <1248> służba, posługa, opieka;
h <40> święty, poświęcony, oddzielony;
i <5021> wskazać, wyznaczyć, przypisywać się, organizować, szykować, podejmować się;