Przekłady

Proszę was natomiast, bracia: wiecie, że dom Stefanasa jest pierwszym owocem Achai, a jego (domownicy) podjęli się posługiwania świętym;

Słowniki:

a <3870> wzywać, prosić, zachęcać, napominać;
b <4734> Stefan - ukoronowany;
c <882> Achaja; grecka kraiana historyczna; w północnej części Peloponezu;