Przekłady
Przekład dosłowny:

Pozdrawiają was zgromadzeniaa Azjib. Pozdrawiają was w Panu bardzo Akwilac i Pryscylla2d ze zgromadzeniema, który jest w ich domu.

Przekład literacki:

Pozdrawiają was kościołya Azjib. Pozdrawiają was w Panu bardzo Akwilac i Pryscylla2d z kościołema, który jest w ich domu.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ασπαζονται" [aspazontai] - pozdrawiają; w N/A "ασπαζεται" [aspazetai] - pozdrawia;
2 w TR i BT występuje lekcja "πρισκιλλα" [priskilla] - Pryscylla - strong 4252; w N/A "πρισκα" [priska] - Priska - strong 4251;

Słowniki:

a zgromadzenie, zbór, zebranie, (społeczność) zwołanych; (społeczność) wywołanych;
b Azja; termin ten odnosił się do rzymskiej prowincji położonej w zachodniej części Azji Mniejszej, a nie do kontynentu zwanego Azją. Obejmowała starożytne krainy Mizję, Lidię, Karię i w pewnych okresach częściowo Frygię, jak również przybrzeżne wyspy. Otaczały ją Morze Egejskie oraz prowincje Bitynia, Galacja (obejmująca część Frygii) i Licja. Jej granice wielokrotnie ulegały zmianom;
c Akwila; Imię pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od słowa Aquila [Akuila] - orzeł;
d Pryscylla; Imię pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od "priscus" [priskus] - stary, dawniej używany; surowy, poważny;