Przekłady
Przekład dosłowny:

A ja1, bracia, nie byłem w stanie mówić do was2 jako do duchowych, lecz jako do cielesnych3, jako do niemowląt w Pomazańcua.

Przekład literacki:

A ja1, bracia, nie byłem w stanie mówić do was2 jako do duchowych, lecz jako do cielesnych3, jako do niemowląt w Chrystusiea.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "και εγω" [kai kagō]; w N/A "καγω" [kagō] i jest pisane łącznie;
2 w TR i N/A występuje lekcja "λαλησαι υμιν" [lalēsai hymin] - powiedzieć wam; w BT "υμιν λαλησαι" [hymin lalēsai] - wam powiedzieć;
3 w TR i BT występuje lekcja "σαρκικοις" [sarkikois] - strong 4559; w N/A "σαρκινοις" [sarkinois] - strong 4560;

Słowniki:

a PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz